ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ

ЈАВНА УСТАНОВА
"КРАЉЕВАЧКО ПОЗОРИШТЕ"
ул. Топлице Милана 1 36000 Краљево

ПИБ: 100244418
Матични број: 07190913
ЈБКЈС: 05471
 
Жиро рачуни:
Буџетски: 840-710664-02
Самостални приходи: 840-705668-52
 
одговорно лице:
Миодраг Динуловић, директор
 
Позориште није у систему ПДВ-а.
 

ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2022.г.

У циљу промоције културе и уметности, крагујевачка фирма за веб дизајн Pyxis и портал Pressek.rs донирали су Краљевачком позоришту овај веб сајт.

Партнери